Jogvédelem


FIGYELEMFELHÍVÁS – SZELLEM TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Világ Legerősebb Embere: Lajstromszám: 173399
Európa Legerősebb Embere: Lajstromszám: 173400
Közép Európa Legerősebb Embere: Lajstromszám: 173398
Magyarország Legerősebb Embere: Lajstrom szám: 173397
Legerősebb Ember: Lajstrom szám: 173396

A fent leírt védjegyek Fekete László tulajdonát képezik. Aki ezeket a védjegyeket bárhol használja, vagy személyéhez összefüggően megemlíti esetleg rangként vagy eredményként magáénak tulajdonítja az védjegy bitorlást követ el.

Ezért a jogsértővel szemben, dr. Magyar György és Társai Ügyvédi lroda képviseletével kártérítési pert kezdeményezünk.

Ezeket a címeket, rangokat csak Fekete László által rendezett vagy részéről írásban engedélyezett versenyeken lehet megszerezni. Más személy vagy szervezet rendezésében a védjegyek használata tilos és érvénytelen, így biztosítva azt, hogy ezeket a szóösszetételeket arra nem méltó személy használni tudja.

A legtöbb jogsértést Darázs Ádám követi el sokszor cégek mögé bújva szervezi a rendezvényeit, aki ellen 2016-ban érvényes bírósági felszólító végzés történt hogy fejezze be jogsértéseit.

Természetesen újra kártérítési pert fogunk ellene indítani. Kérem a leírtak megértését és tudomásul vételét.

Fekete László

per